Công ty TNHH dịch vụ và cây xanh Tiến Thành gồm ban giám đốc và 3 phòng chuyên môn chính cũng với hàng trăm công nhân trong toàn bộ công ty.

 

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức danh

N.Quán

C.môn k.thuật-n.vụ

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

1

Nguyễn Xuân Hòa

1976

Giám đốc

Vĩnh Phúc

Quản lý

2

Nguyễn Văn Tiếp

1949

Cố vấn

Hà Nội

Tư vấn

3

Nguyễn Sỹ Hạnh

1981

Trợ lý giám đốc

Vũng Tàu

Kỹ thuật

4

Dương Ngọc Ân

1982

Chuyên viên

Hà Nam

Kỹ thuật

II

PHÒNG KẾ TOÁN

 

 

 

 

1

Trâng Thị Tú Nhi

1985

Kế toán

Vũng Tàu

Kế toán

2

Trần Thị Hồng

1988

Kế toán h.toán

Phú Thọ

Kế toán

3

Nguyễn Thị Bích Thảo

1980

Kế toán Trưởng

Hà Tĩnh

Kế toán

III

PHÒNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

1

Đặng Việt Hồng

1984

Ks.Lâm nghiệp

Hà Nội

Kỹ thuật

2

Đinh Văn Hà

1984

Ks.Nông học

Hà Tĩnh

Kỹ thuật

3

Hoàng Tấn Đạt

1981

Ks.Xây dựng

Thái Nguyên

Kỹ thuật

4

Nguyễn Sỹ Trung

1981

Ks.Cầu đường

Hưng Yên

Kỹ thuật

5

Nguyễn Mạnh Tùng

1983

Ks.Xây dựng

Hà Nam

Kỹ thuật

6

Nguyễn Minh Thành

1981

Kiến trúc sư

Vũng tàu

Kỹ thuật

7

Đinh Văn Tuấn

1985

K.s Nông Nghiệp

Thanh Hoá

Kỹ thuật

8

Đào Thị Mạnh Linh

1985

K.s Nông Nghiệp

Hà Tĩnh

Kỹ thuật

9

Nguyễn Thế Anh

1982

K.s Cầu đường

Hà Tĩnh

Kỹ thuật

VI

PHÒNG HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

1

Vũ Thị Tuyết Lan

1979

Cử nhân

Hưng Yên

Quản lý

2

Nguyễn Thị Quỳnh  Thơ

1987

Thư ký

ĐồngNai

QTKD

3

Vũ Thị Hoài Thu

1982

Văn Thư

Hưng Yên

VT